lördag 21 mars 2009

Valfusk med e-röstningmaskiner

När vi går till val i ett demokratiskt land räknar vi med att åtminstone de två kriterierna nedan uppfylls.

1) Min röst är anonym
2) Min röst kan inte ändras*

*Vid förhandröstning i Sverige kan du dock personligen ändra din röst på valdagen det här gör även att full anonymitet inte kan garanteras om du förhandsröstar.

För att dessa två kriterier ska uppfyllas krävs ett transparent system där man väljare kan vara säker på att man verkligen lagt sin röst.

Lådan valförättaren stoppar ner valkuvertet i Sverige är ett utmärkt exempel på ett sådant system. De första personerna på plats när vallokalen öppnar får även inspektera så att lådan är tom innan röstning börjar. Räkningen av röster efter att vallokalen stängt är det också tillåten för allmänheten att närvara vid.

I Kentucky åtalas nu 8 personer, däribland en domare(!), för att de under valen 2002, 2004 och 2006 manipulerat röster som avgivits med hjälp av e-röstningsmaskiner.

The Brad Blog
skriver följande:

"Essentially, they tricked voters into leaving the 'booth' after pressing the "Vote" button on the ES&S iVotronic. That button, does not actually cast the vote, as one might think (and as these voters were told), but instead, it brings up a review screen of the voter's "ballot."

Instructing the voters that they were done, the conspirators then, after the voter had left, would change the voters' votes as they saw fit, before finally pressing the "Cast Ballot" button.
"

Oavsett om dessa personer är skyldiga eller inte så belyses det huvudsakliga problemet med e-röstning. Man kan aldrig vara säker på att ens röst inte manipuleras på vägen.

, ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar