onsdag 25 mars 2009

Tele2s luftslag för ett fritt internet

Tele2 har bestämt sig för att för stunden inte medverka till "barnporrfiltret" som Rikskriminalpolisen har tillsammans med ECPAT. Som skäl anger de att de inte kan garantera den personliga integriteten för sina kunder. Artikeln i Aftonbladet avslutas med följande text:

"... Pernilla Oldmark, informationschef på Tele2.

Samtidigt poängterar hon att företaget tar avstånd från barnporr och att man har för avsikt att skriva ett avtal med Rikskriminalpolisen framöver."


Tele2 kommenterar Aftonbladets artikel på sin hemsida med följande förklaring:

"Tex kan en länk till en barnpornografisk sida läggas upp av någon utomstående på en privatpersons hemsida och därmed skulle eventuella misstankar kunna riktas mot denna privatperson."

Visst låter det lovvärt men Tele2 är alltså fortfarande fast i ett tankesätt som innebär att andra personer godtyckligt ska bedöma vad som är lämpligt för deras kunder att titta på. Bonzaiträd är som alla vet inkörsporten till helvetet.Oscar Wolf konstaterar att 9 av 1047 sidor i Finlands spärrlista innehöll barnporr. Godtyckligt var ordet.

, , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar