lördag 28 mars 2009

Uppföljning

Det blir inte mycket tid till bloggande just nu. Postar därför bara denna länk till artikeln Statlig blockering av Internet sågas som en uppföljning av föregående bloggpost. Följande stycke tycker jag är motivering nog till varför det över huvud taget inte ska få förekomma någon blockering.

"Hovrätten över Skåne och Blekinge kallar samtidigt förslaget för "oproportionerligt" och tar upp risken för att en blockering av spelsajter i framtiden leder till krav på att också andra typer av sajter ska blockeras av staten."

Censur, nej tack.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar